Address:

No. 1, Anna Nagar
Madurai – 625 020
Tamil Nadu, India

Phone:

(0452) 4356550

Email:

amrf@aravind.org